Ka organizata në të gjithë botën që ofrojnë prona komerciale dhe banesore për shitje. Ka edhe shumë agjentë që punojnë në mënyrë të pavarur që kanë zyra ose ekskluzivitete të kompanive të mëdha të pasurive të paluajtshme. Këto ditë pas fillimit të recesionit dhe shumë njerëzve që kanë dalë nga puna, ata nuk janë në gjendje të paguajnë për hipotekën e tyre që do të thotë se bankat dhe kompanitë shitet toke prane meje postim falas Elbasan e hipotekave marrin përsëri shtëpitë që shiten për të mbrojtur pronarin e shtëpisë nga falimentimi. . Kjo bëhet me anë të sekuestrimeve.

Për transaksionet në lidhje me përjashtimin përfshin shumë aftësi të veçanta dhe njohuri të mira. Agjentët dhe kompanitë e pasurive të paluajtshme kanë faqe interneti të specializuara që i japin kujtdo informacion se cila bankë zotëron çfarë lloj prone dhe sa vlen secila nga pronat dhe sa mund të prisni të bëni ofertë. Disa nga këto prona që banka zotëron quhen prona në pronësi të pasurive të paluajtshme.

Kjo do të thotë që pasi banka të ketë marrë pronën, ata mund t’ia shesin atë agjentëve dhe kompanive të pasurive të paluajtshme për ta shitur pronën dhe për t’u dhënë atyre atë që kërkojnë. Për t’u siguruar që banka nuk është në humbje. Në rast se prona nuk shitet në ankande, ajo kthehet në banka. Zakonisht pronat që mbahen nga pasuria e paluajtshme do të kenë një tarifë shtesë për të, sepse pasuria e paluajtshme do të dëshirojë të bëjë fitim nga prona gjatë ankandit.